top of page
Tropical Fruits

Quality Dried Fruits

Indulge in the exquisite flavors of dried fruits from the highlands of Vietnam. Grown in the pristine mountainous regions, these fruits benefit from the perfect blend of altitude, sunlight, and fertile soil, resulting in unparalleled taste and nutritional richness. Handpicked at peak ripeness, the fruits are carefully dried to preserve their natural sweetness and aroma. From succulent dried mangoes and tangy dried passion fruit to luscious dried dragon fruit, each bite is a burst of tropical delight. Packed with vitamins and antioxidants, these premium dried fruits are a healthy and delectable snack choice. Experience the taste of Vietnam's highland bounty in every bite.

Dried dragon fruit

Dried dragon fruit is tough, natural, has a sweet taste, retains its delicious taste, contains vitamins and minerals beneficial to health, and is preferred by many people because it is very good for health, with a 100% natural drying process. Natural, no colorants, no chemicals, natural colors and flavors, ensuring food safety and hygiene, conveniently packaged, convenient to carry when traveling or as a gift.

 

Thanh Long sấy dẻo dai dai đặc trưng tự nhiên vị ngọt dịu lưu giữ được vị thơm ngon, chứa các vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe được nhiều người ưa thích vì rất tốt cho sức khỏe, với qui trình sấy 100% tự nhiên, không phẩm màu, không hoá chất, màu sắc và hương vị tự nhiên, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được đóng gói tiện dụng, thuận lợi mang theo mỗi khi đi xa hay dành làm quà tặng.

 

Dried durian

Dried durian has a delicious, nutritious, pure flavor with a very characteristic light sweetness, medium fat but not greasy, so wonderfully mixed that it is difficult to describe, making many people addicted to it, absolutely not using it. chemicals and food additives. Dried durian is conveniently packaged, convenient to carry when traveling or as a gift because it is very strange, delicious, and has a pure Vietnamese flavor.

 

Sầu riêng sấy hương vị thơm ngon, bổ dưỡng, nguyên chất có vị ngọt nhẹ rất đặc trưng, béo vừa chứ không ngậy pha lẫn vào nhau tuyệt vời đến độ khó diễn tả khiến nhiều người thích đến phát nghiện, hoàn toàn không sử dụng hóa chất và phụ gia thực phẩm. Sầu riêng sấy được đóng gói tiện dụng, thuận lợi mang theo mỗi khi đi xa hay dành làm quà tặng vì nó rất lạ, ngon, mang hương vị thuần Việt

 

Dried mango

Dried mango has a sweet and slightly sour taste, and is thermophilic. Mango contains many vitamins and minerals. In particular, nutrients such as proteins, lipids, carbohydrates and especially vitamin A are far superior to other fruits. So the product after processing still retains the original flavor, natural color, nutritional value is not changed, has a production process to ensure 100% food safety and hygiene.

 

Xoài sấy dẻo có vị ngọt và hơi chua, tính nhiệt. Xoài chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, các chất dinh dưỡng như protein, lipit, gluxit và nhất là tiền sinh tố A đều vượt xa các loại quả khác. Nên sản phẩm sau khi chế biến vẫn giữ được nguyên hương vị, màu sắc tự nhiên, giá trị dinh dưỡng không bị biến đổi, có quy trình sản xuất đảm bảo 100% an toàn vệ sinh thực phẩm.

Dried Lychee

The dried lychee has a light aroma, a sweet taste to enjoy with tea, the drying process is completely free of chemicals and food additives. Drying cloth is conveniently packaged, convenient to carry when traveling or as a gift.

 

Vải Thiều sấy khô có mùi thơm nhẹ, vị ngọt dịu nhâm nhi với trà rất ngon, qui trình sấy hoàn toàn không sử dụng hóa chất và phụ gia thực phẩm. Vải sấy được đóng gói tiện dụng, thuận lợi mang theo mỗi khi đi xa hay dành làm quà tặng.

 

Dried Grapefruit

Peel JamDried Grapefruit Peel Jam has a very pleasant aroma of essential oils, and has a delicious and attractive sweet taste.Mứt Vỏ Bưởi Sấy Dẻo có mùi thơm rất dễ chịu của tinh dầu, lại có vị có vị the ngọt thơm ngon và hấp dẫn.

Dried MangosteenDried Mangosteen has a delicious, crunchy, sweet and sour taste, ensuring its shape, color, nutritional content and especially its natural delicious taste. Convenient to make snacks, take it anywhere, take it with you when you go away or give it as a gift because it's very strange and delicious.

 

Măng Cục Sấy Khô có hương vị thơm ngon, giòn xốp, chua chua ngọt ngọt, đảm bảo giữ nguyên được hình dáng, màu sắc, hàm lượng dinh dưỡng và đặc biệt là hương vị thơm ngon tự nhiên không thay đổi. Tiện lợi làm các bữa ăn nhẹ, mang đi bất cứ đâu, mang theo mỗi khi đi xa hay dành làm quà tặng vì nó rất lạ, ngon.

Dried Longan

Dried longan with shell has a sweet taste, strong plasticity, sweetness of dried longan is 3-5 times that of fresh longan, it will definitely bring you a strange taste, No colorants, no chemicals, natural colors and flavors The production process ensures food safety and hygiene. Packed conveniently, convenient to carry when going away or as a gift.

 

Nhãn sấy dẻo nguyên vỏ có vị ngọt đậm, dẻo thơm, vị ngọt nhãn sấy gấp 3-5 lần nhãn tươi nhất định sẽ mang đến hương vị lạ cho bạn, Không phẩm màu, không hoá chất, màu sắc và hương vị tự nhiên, quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Được đóng gói tiện dụng, thuận lợi mang theo mỗi khi đi xa hay dành làm quà tặng.

Dried Lemon slices

From fresh green ingredients on the farm, Dried Lemon slices are dried using modern technology to create high quality products and rich in health values. Lemons contain vitamins A, E, C, B6, riboflavin, phosphorus, iron, calcium, folic, potassium and magnesium.

 

Từ nguồn nguyên liệu tươi xanh tại trang trại, Lát Chanh Sấy được sấy khô bằng công nghệ hiện đại tạo nên sản phẩm chất lượng cao và giàu giá trị sức khỏe. Chanh chứa các chất vitamin A, E, C, B6, riboflavin, phốt pho, sắt, canxi, folic, kali và magie.

Dried Rambutan

Dried rambutan has a sweet and sour taste, soft and chewy, strange to eat without getting bored, provides vitamin C, and minerals, especially rich in potassium and calcium, good for health such as weight loss, digestive stimulation and increased ability to eat. infection resistance. With a 100% natural drying process, no dyes, no chemicals, natural colors and flavors, ensuring food safety and hygiene, conveniently packaged, convenient to carry when traveling or spending time. for the gift.

 

Chôm chôm sấy dẻo có vị chua thanh, ngọt nhẹ dai dẻo lạ miệng ăn hoài không ngán, cung cấp vitamin C, và khoáng chất, đặc biệt giàu kali và canxi tốt cho sức khỏe như giảm cân, kích thích tiêu hóa và tăng khả năng chống nhiễm trùng. Với qui trình sấy 100% tự nhiên, không phẩm màu, không hoá chất, màu sắc và hương vị tự nhiên, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được đóng gói tiện dụng, thuận lợi mang theo mỗi khi đi xa hay dành làm quà tặng.

 

Dried Jackfruit

Dried jackfruit has a natural sweet taste, no sugar, crispy and spongy, with a strong smell of fresh jackfruit with a bright yellow color of turmeric, not too big, not hard, almost whole, the product is completely free of chemicals and food additives. . Dried jackfruit is conveniently packaged, convenient to carry when traveling or as a gift.

 

Mít sấy có vị ngọt thanh tự nhiên, không đường giòn xốp nồng nàn mùi mít tươi có màu vàng tươi mít nghệ, múi không quá to không cứng gần như nguyên múi, sản phẩm hoàn toàn không sử dụng hóa chất và phụ gia thực phẩm. Mít sấy được đóng gói tiện dụng, thuận lợi mang theo mỗi khi đi xa hay dành làm quà tặng

Dried Banana

Dried banana is a type of vegetable that contains most of the necessary micronutrients for the body's metabolism. Dried bananas have a natural sweet taste, no sugar, crunchy and rich with banana flavor, the product is completely free of chemicals and food additives. Dried bananas are conveniently packaged, convenient to carry when traveling or as a gift.

 

Chuối sấy là một loại rau quả có thành phần của hầu hết những vi chất cần thiết cho sự biến dưỡng của cơ thể. Chuối sấy có vị ngọt thanh tự nhiên, không đường giòn xốp nồng nàn mùi vị chuối, sản phẩm hoàn toàn không sử dụng hóa chất và phụ gia thực phẩm. Chuối sấy được đóng gói tiện dụng, thuận lợi mang theo mỗi khi đi xa hay dành làm quà tặng.

Dried Passion fruit

Passion fruit is dried according to a new flavor with a sweet, crunchy taste, creating a moderate difference of the added sugar seasoning, the typical sour taste of citrus fruits along with the typical aroma of passion fruit. So the unique taste attracts users, has a production process that ensures 100% food safety and hygiene.

Chanh dây sấy theo hương vị mới lạ mang vị ngọt dai giòn lạ miệng, tạo điểm nhấn khác biệt vừa phải của gia vị đường thêm vào, vị chua chua đặc trưng của trái cây họ citrus cùng với hương thơm đặc trưng của chanh dây tạo nên vị độc đáo thu hút người dùng, có quy trình sản xuất đảm bảo 100% an toàn vệ sinh thực phẩm

 

Dried Guava

Dried Guava has the natural sour taste of guava mixed with a slight sweetness that still retains its delicious taste. Especially when eating dried guava pieces, they still have the softness and crunch of guava, which will definitely bring you a strange taste, 100% natural dried guava, no colorants, no chemicals, colors and flavors Natural taste, production process ensures food safety and hygiene.

 

Ổi Sấy Dẻo có vị chua tự nhiên của ổi xen lẫn vị ngọt nhẹ vẫn giữ được hương vị thơm ngon. Đặc biệt khi ăn miếng ổi sấy vẫn có độ mềm dẻo và giòn sật sật của ổi, nhất định sẽ mang đến hương vị lạ cho bạn, Ổi sấy dẻo 100% tự nhiên, không phẩm màu, không hoá chất, màu sắc và hương vị tự nhiên, quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Crispy Dried Pineapple

Pineapple is one of the most popular fruits. Slices of golden pineapple are covered with an eye-catching layer of fine white sugar. The sweet and sour pineapple jam makes everyone love it. Dried pineapple jam 100% natural, no coloring, no chemicals, natural colors and flavors, the production process ensures 100% food safety and hygiene.

 

Thơm (dứa) là một trong những loại trái cây được ưa chuộng nhất. Những lát dứa vàng ươm được phủ lên mình một lớp đường trắng mịn vô cùng bắt mắt. Miếng mứt dứa chua chua, ngọt ngọt khiến ai ai cũng thích mê. Mứt Thơm sấy dẻo 100% tự nhiên, không phẩm màu, ko hoá chất, màu sắc và hương vị tự nhiên, quy trình sản xuất đảm bảo 100% an toàn vệ sinh thực phẩm.

bottom of page